Thông báo: Làm Việc Từ 8h-21h
----Ngọc Giảm Còn x5.5 Nhé Ae
Thẻ Không Chiết Khấu, Ưu Tiên Nạp Thẻ Viettel Nhé.